Naming Guidelines

From Barion Documentation
Jump to navigation Jump to search

Naming guidelines


Hungarian English Description
Aktiválás Activation
Barion tárca Barion wallet
Barion számla / Barion egyenleg Barion account / Barion balance
Barion API Barion API
Barion Barion
Barion mobilalkalmazás Barion Mobile App
Díjak Fees
Elfogadóhely POS Point of sale: The online and B&M shops
Elfogadóhely szolgáltatások POS services
Efszt. Egyes fizetési szolgáltatókról szóló törvény
Eladó Seller Az egykori Payee
Elektronikus pénz/e-pénz Electronic money/ e-money Ha lehet, ne használjuk, csak olyan helyeken, ahol feltétlenül szükséges megmagyarázni.
E-pénz birtokos E-money owner
E-pénz kibocsátás E-money issuing
E-pénz szolgáltatás E-money services
E-pénz tranzakció E-money transaction
Felhasználó azonosító User id
Feltöltés Top-up We are using top-up to top up your account and it will be topped up. Különböző módon írjuk ha ige és ha főnév.
Fogyasztó Consumer
Hpt. Hitel és pénzintézeti törvény
Jelszó Password
Kibocsátó Issuer
Kereskedő Merchant Mindenki, aki Barion elfogadóhelyet tulajdonol, még akkor is, ha nem konkrét eladással foglalkozik.
Kondíciós lista Conditions
Közreműködő Contributor (Régen agent volt)
Közreműködői díj Contributor fee Régen agent fee volt
Műszaki dokumentáció Technical documentation
Pénzküldés Sending money
Szervezett értékesítés Facilitated sales Piacteres modell
Szervező Facilitator
Szerződés Contract
Szerződésszegés Breach of contract
Szolgáltatás Service
Tartós adathordozó Non-volatile storage
Telefonos Ügyfélszolgálat Customer service
Távközlő eszköz
Ügyfél User Aki regisztrált (nem muszáj, hogy aktivált legyen). Aki elfogadta az ÁSZF-et
Vásárló Customer Aki már vásárolt. Akkor használjuk, amikor egy folyamatot írunk le.
Visszaváltás Withdrawal
Banki átutalás Bank transfer
"Aki a kártyás tranzakciókat authorizálja" Acquirer Olyan kártyás elfogadó, aki a Barion-nak kártyás fizetést biztosít.

Examples:
Our acquirers who service us


Nomenclature/Microbrands:

 • Barion Secure Server
 • Barion REST API
 • Payment GUI
 • Barion Smart Gateway – the whole thing with different payments
  • Barion Responsive Web Payment
  • Barion Mobile App Payment
  • Barion Mobile Proximity Payment
  • Barion Palm Payment
 • Sharing Economy Payments
  • Third party payee
  • Agent fee
  • Escrow
  • Multiple payees
  • Multiple agents
 • Token Payment
  • Recurring
 • One Click Payment
 • Refund
 • Payment modes
  • Wallet Payment
   • Funding sources
 • Card on file
 • Balance
  • Guest Payment
 • Merchant & Customer
  • (Online) Merchant
  • Customer (or Cardholder where applicable)
  • Customer’s browser or shoppers device
  • User (where it can be both merchant & customer)
  • Merchant’s website
 • Website (not site)